. Viator - Soubor historického šermu
Viator, Soubor historického šermu, SHS, SHS Viator, Profesionální šermířská skupina, šermířské a kaskadérské choreografie, šermíři, duelanti, rváči, tradiční řemeslníci, bojové scény, kejklíři, fakíři,
Skupina historického šermu se věnuje? Šermu a divadlu.
A šermu.
O skupině
Viator (česky poutník) byl založen a oficiálně světu představen při příležitosti Orlovských slavností 13.7.2008. Skupina byla registrována jako o.s. v září 2009. Do znaku byly vloženy svatojakubské mušle, coby symbol poutníků a ruka třímající hůl. Název poutník, člověk ve své víře a odhodlání neústupný, byl zvolen právě pro tyto základní rysy. Zakládájící členové již dříve působili v jiných skupinách historického šermu, či jiných organizacích spjatých s tématem. S "pomocí boží" a několika externistů sestavujeme příběh, který jak doufáme nebude mít konce....
Erb skupiny Viator
Štít je červeno–modře polcený. V pravé polovině jsou tři zlaté škeble hřebenatky pod sebou. Na polcení štítu je stříbrná poutnícká hůl, kterou drží stříbrně oděná ruka, rostoucí z levé strany štítu. V klenotu je modrý klobouk se stříbrnou, nahoru ohnutou, krempou. Na klobouku je zlatá škeble. Na vrcholu klobouku ze zlaté koule vyrůstá chochol černých kohoutích pér. Přikrývadla jsou modro–stříbrná.